Tháng 4, năm 2019

Thiết kế nhà phố Thái Bình

Khách hàng Anh Huy
Địa điểm Thái Bình
Diện tích 100m2
Loại công trình Nhà phố