Tháng 1, năm 2019

Thiết kế nhà phố Đông Anh.

Khách hàng Anh Lượng
Địa điểm Đông Anh, Hà Nội
Diện tích 100m2
Loại công trình Nhà phố